El nostre equip

Sara Nadal - Arum - CEO & FOUNDER Sara Nadal CEO & Founder
Mireia Bellart - Equip Arum Mireia Bellart Responsable projectes
Maria Sedó - Equip Arum Maria Sedó Responsable projectes
Laura Alejo - Equip Arum Laura Alejo Tècnica projectes
Cristina Antolínez - Equip Arum Cristina Antolínez Tècnica projectes
Jordi Batalla - Equip Arum Jordi Batalla Tècnic projectes